Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Rewitalizacja alei Wojska Polskiego
przywrócenie tramwaju?


* * *

Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #9

Z dnia na dzień uwidacznia się nowy, śródmiejski charakter nowej Alei Wojska Polskiego. Prace budowlane postępują

Wraz z zabudowaną już prawie w większej części infrastrukturą, wyłania się w śródmieściu nowy wygląd Alei Wojska Polskiego. Uwagę zwracają szerokie chodniki oraz pas zieleni wraz miejscami postojowymi, umiejscowiony centralnie pomiędzy dwiema jezdniami. Wciąż to jednak plac budowy. W zakres aktualnie realizowanych robót, wchodzi jeszcze m.in. układanie kanalizacji teletechnicznej, regulacja ram studni, wpustów deszczowych, włazów kanalizacyjnych, skrzynek wodociągowych i gazowych. Wciąż realizowane są roboty brukarskie – trwa wykonywanie nawierzchni chodników wraz z obramowaniem w rejonie Placu Zgody.

Źródło: Foto: sim, 30 stycznia 2023

* * *

Coraz więcej chodników i samochodów parkujących wśród zieleni. Przebudowa alei Wojska Polskiego zbliża się do końca [foto]

Coraz mniej przypomina plac budowy, ale w niektórych miejscach trzeba zachować szczególnie patrzeć pod nogi – mija już blisko półtora roku od rozpoczęcia przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Zaplanowane prace przewidziano w umowie na dwa lata, więc inwestycja pomału powinna zbliżać się ku końcowi

Obecnie na śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego prowadzone są prace brukarskie i drogowe. To wykonanie nawierzchni chodników, miejsc postojowych, układanie krawężników czy elementów nawierzchni nowej jezdni w okolicy placu Zgody – wylicza Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Jednocześnie tam, gdzie jest to wymagane, toczą się prace związane z branżami teletechnicznymi, elektrycznymi i sanitarnymi.

Czytaj więcej Foto: wsz, "Karolina Nawrocka", 14 stycznia 2023

* * *

Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #8

To już ponad rok od kiedy rozpoczęła się ogromna zmiana przestrzeni w śródmieściu Szczecina. Przebudowa Alei Wojska Polskiego to jeden z najważniejszych projektów związanych z rewitalizacją śródmiejskich kwartałów naszego miasta. Zmiany widać już gołym okiem

Za nami półmetek inwestycji i już teraz można zauważyć na jak zaawansowanym etapie robót jest cała inwestycja. Prawie na całym odcinku inwestycji, czyli pomiędzy Placem Zgody a Placem Zwycięstwa jest już nowa nawierzchnia jezdni oraz większość chodników. Tam gdzie nie toczą się prace teletechniczne i sieciowe, wykonawca w ramach robót brukarskich uzupełnia brakujące elementy infrastruktury. Na ukończeniu jest również fragment ulicy Jagiellońskiej oraz ulicy Śląskiej. Prace budowlane kontynuowane są w rejonie Placu Zgody, gdzie oprócz ustawiania krawężników wykonywane są roboty związane z budową konstrukcji nowej nawierzchni jezdni.

Przybywa zieleni

W ramach zaplanowanego harmonogramu robót, od kilku dni wykonywane są kolejne nasadzenia. To 37 platanów klonolistnych, 7 śliw wiśniowych oraz różnego rodzaju krzewy. Nasadzenia wykonywane są w okresie najbardziej optymalnym dla sadzonek. Co ważne każda sadzonka nowego drzewa w ramach zabiegów pielęgnacyjnych jest dodatkowa zabezpieczana, tak aby nie było obaw, że nie przyjmie się w miejscu nasadzenia. To m.in. podanie hydrożelu, czyli bezpiecznego dla środowiska naturalnego preparatu, który zabezpiecza i pozwala utrzymać odpowiednią wilgotność gleby w okresie do 5 lat. Dodatkowo każda sadzonka otrzymuje odpowiednią dla swojego gatunku i wielkości mikoryzę, czyli szczepionkę opartą na grzybniach symbiozujących z systemem korzeniowym drzew. Szczepionka pozwala na zwiększenie powierzchni chłonnej korzeni poprzez strzępki grzybni, dodatkowo uruchamia substancje pokarmowe zawarte w związkach niedostępnych dla drzew dzięki enzymom a także łagodzi skutki suszy i chroni korzenie przed chorobotwórczymi mikro-organizmami. Co istotne podobne działania prowadzone są w przypadku krzewów.

Źródło: Foto: sim, 14 grudnia 2022

* * *

Zmiany na Placu Zgody

W związku z trwającymi pracami przy przebudowie śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, zmianie uległa organizacja ruchu na Placu Zgody

Wykonawca rozpoczął roboty związane z przebudową Placu Zgody. Z uwagi na charakter robót, nie jest możliwe zachowanie pełnej przejezdności na wskazanym odcinku inwestycji. W rejonie Placu Zgody do minimum zostanie wyeliminowany ruch pojazdów w celu sprawnego i szybkiego zrealizowania prac drogowych. Prace zostały podzielone na trzy etapy. Dla każdego z trzech etapów zostaną wprowadzone objazdy dla pojazdów jadących z kierunku Placu Żołnierza i Małkowskiego.

Czytaj więcej: Foto: ws, 22 listopada 2022

* * *

Są inwestycje, które przebiegają szybciej niż planowano. Czy uciążliwości w centrum zakończą się wcześniej?

Przebudowa śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego znacząco wyprzedza założony wcześniej harmonogram. Podobne doniesienia dochodzą również z innych placów budowy. Co prawda nie przesądza to jeszcze o wcześniejszym zakończeniu prac, ale daje na to pewną nadzieję

Podczas Komisji ds. budżetu o nowej tendencji mówił Michał Przepiera, zastępca prezydenta ds. inwestycji. Z radnymi omawiano projekty uchwał budżetowych na najbliższą sesję Rady Miasta (we wtorek 18 października).

Część proponowanych przez nas zmian w budżecie wynika z przyspieszenia inwestycji. Wcześniej nie widzieliśmy tego zjawiska w takiej skali. Wiąże się to z sytuacją geopolityczną. Wykonawcy nie są pewni swego, przyszłość jest dla nich jednym wielkim znakiem zapytania, zwłaszcza okres zimowy. Dlatego chcą jak najszybciej kończyć inwestycje, żeby nie popaść w kłopoty, narażając się na rosnące koszty – tłumaczył prezydent Przepiera.

Czytaj więcej Foto: wsz, "Marcin Gigiel", 15 października 2022

* * *

Startuje wymiana nawierzchni na Wojska Polskiego

Koniec z wybojami na najdłuższej ulicy w Szczecinie. W najbliższy poniedziałek 26 września 2022, wieczorem rozpocznie się frezowanie ulicy Wojska Polskiego. Drogowcy wystartują od placu Szarych Szeregów w kierunku Węzła Łękno.

Przedmiotem umowy jest wymiana nawierzchni bitumicznej al. Wojska Polskiego na odcinku od zakresu budowy węzła Głębokie do Placu Szarych Szeregów. Nowa nawierzchnia pojawi się na poniższych częściach:

• odcinek od Węzła Głębokie do Ronda Olszewskiego, dwa kierunki z wyłączeniem jezdni w kierunku ww. ronda od ul. Jarzyńskiego
• odcinek od ul. Unii Lubelskiej do ronda Olszewskiego kierunek Głębokie.
• odcinek od ul. Unii Lubelskiej do zakresu przebudowy węzła Łękno w obu kierunkach
• odcinek Węzeł Łękno - ul. Piotra Skargi - oba kierunki
• odcinek od ul. Piotra Skargi do Placu Szarych Szeregów- oba kierunki.

W ramach prac planowana jest wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni, regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego, ścinanie poboczy gruntowych i odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego jezdni. Prace brukarskie wykonywane będą w ciągu dnia, część drogowa głównie w nocy i po szczycie komunikacyjnym. Miejscami możliwe będzie ręczne sterowanie ruchem dlatego prosimy kierowców o wyrozumiałość i szczególną uwagę.

Umowa jest podpisana z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, na kwotę 8 954 539,94. Termin wykonania przedmiotu umowy to 120 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Źródło: Foto: zditm, 23 września 2022

* * *

Przebudowa al. Wojska Polskiego na półmetku. Niedługo utrudnienia obejmą też pl. Zwycięstwa [foto]

Dokładnie rok temu, 26 sierpnia 2021 roku, podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego (od pl. Szarych Szeregów do pl. Zwycięstwa). Zaplanowane prace przewidziano na dwa lata, więc inwestycja jest właśnie na półmetku

Roboty są najbardziej zaawansowane na środkowym odcinku placu budowy, czyli od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do pl. Zgody. Ułożono już nawierzchnię miejsc postojowych, ziemia wokół rosnących platanów wygrodzona jest krawężnikami. Co istotne, same platany odzyskały swój zielony kolor. Pomiędzy placami Zgody i Zwycięstwa układana jest druga nitka nowej jezdni.

Czytaj więcej Foto: wsz, "Marcin Gigiel", 28 sierpnia 2022

* * *

Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #7

Po dłuższej przerwie zaglądamy ponownie na plac budowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. To już prawie półmetek inwestycji. Na każdym z przebudowywanych odcinków widać już elementy docelowej infrastruktury

Nowa aleja bez wątpienia zmieni charakter śródmieścia Szczecina. Prace toczą się już od kilkunastu miesięcy i zbliżają się do półmetka. Jednak już teraz widać ogromy zakres zmian, które zaszły w tej części naszego miasta.

Na całym odcinku śródmiejskiej części alei (od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa), prowadzone są roboty budowlane. Odcinek środkowy, pomiędzy ulicą Jagiellońską a Placem Zgody jest najbardziej zaawansowany. Ułożono już nawierzchnię miejsc postojowych, ziemia wokół rosnących platanów wygrodzona jest już krawężnikami. Co istotne same platany odzyskały swój zielony kolor. Pomiędzy Placami Zgody i Zwycięstwa układana jest druga nitka nowej jezdni. Toczą się prace brukarskie, a także prace sieciowe.

Pomiędzy ulicą Jagiellońską a Placem Szarych Szeregów częściowo jest już ułożona nowa nawierzchnia jezdni. Gotowe są podbudowy pod nowe chodniki, trwa ustawianie słupów oświetleniowych. Zmienił się również fragment ul. Jagiellońskiej, wykonane zostały podbudowy, ułożona jest nawierzchnia jezdni, brakuje tylko płyt chodnikowych.

Cała inwestycja obejmuje również przebudowę Placu Zwycięstwa. Wykonawca czyni ostatnie przygotowania do rozpoczęcia robót. Trwa uzgadnianie harmonogramu prac, zmian w organizacji ruchu, zdobywane są niezbędne uzgodnienia, zabezpieczany jest sprzęt jak i materiały budowlane. To kwestia kilkudziesięciu dni zanim wykonawca rozpocznie przebudowę i w tej części miasta. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Źródło: Foto: sim, 26 sierpnia 2022

* * *

Wymiana nakładek w al. Wojska Polskiego

Jedna z najdłuższych arterii komunikacyjnych Szczecina, która ciągnie się z centrum aż po Głębokie, doczeka się wymiany zdegradowanych nawierzchni. Z pominięciem tych fragmentów obu jezdni, które zmodernizowane zostały niedawno przy okazji budowy węzła Łękno, wcześniej podczas inwestycji w ul. Władysława Szafera i budowy ronda im. Jana Olszewskiego oraz jednojezdniowego jej odcinka, który prowadzi do kolejnego z rond na styku z ulicami Emila Zegadłowicza, Hieronima Kupczyka i Miodową. I oczywiście poza przebudowywanym właśnie jej śródmiejskim odcinkiem

Przetarg na wymianę nakładek w alei Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił w tym miesiącu z terminem składania ofert przez potencjalnych wykonawców do 24 sierpnia. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę, będzie miała 4 miesiące na wykonanie wszystkich zaplanowanych prac. Będą one podzielone na etapy.

Czytaj więcej: Foto: Kurier Szczeciński (159), "Mirosław Winconek", 18 sierpnia 2022

* * *

Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #6

Przybywa nowej infrastruktury na modernizowanym odcinku alei Wojska Polskiego

Najbardziej zaawansowany stan robót jest na odcinku środkowym alei. Obustronnie ułożona jest już nawierzchnia nowej jezdni, jak również większość chodników. Na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Jagiellońskiej oraz pomiędzy Placem Zgody a Placem Zwyciestwa prowadzone są prace brukarskie. Widoczne są krawężniki jak również nowa nawierzchnia jezdni, wykonane są również częściowo chodniki. Zainstalowane zostały słupy oświetleniowe, prowadzone są również prace sieciowe.

Źródło: Foto: sim, 6 lipca 2022

* * *

Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #5

Przebudowa śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego posuwa się do przodu. Prowadzone są prace brukarskie i sieciowe. Zazieleniły się też nowe platany

Pomiędzy Placem Zgody a ulicą Jagiellońską realizowane są roboty przy krawężnikach i obrzeżach. Widoczny jest już coraz dłuższy fragment nowej nawierzchni drugiej jezdni. Rozpoczęło się układanie nawierzchni wewnętrznych zatok parkingowych dla samochodów. Ustawione zostały także nowe słupy oświetleniowe. Na pozostałych odcinkach oprócz prac rozbiórkowych i ziemnych, kontynuowane są prace związane z przebudową sieci.

Źródło: Foto: sim, 13 maja 2022

* * *

Wizyta w Lorberg

Takie wizyty mogą wiele nauczyć. W minionych dniach zespół Szczecińskich Inwestycji Miejskich wspólnie z wykonawcą przebudowy al. Wojska Polskiego, oraz współpracownikami gościł w podberlińskiej szkółce roślin w Tremmen

To z tej szkółki pochodzą platany, których sadzenie rozpoczęło się kilka dni temu na śródmiejskim odcinku alei Wojska Polskiego. Wizyta w pierwszej kolejności miała na celu sprawdzenie jak wyglądają kolejne rośliny, które trafią do Szczecina. Dodatkowo, dzięki spotkaniu ze specjalistami od hodowli roślin, nadażyła się okazja do rozmowy o zieleni i jej wykorzystaniu na terenach miejskich. To podpatrzenie rozwiązań w zakresie choćby ochrony drzew, podstawowej pielęgnacji i ich przycinaniu, które nierzadko spotyka się u nas z dużą krytyką, jak również poznanie nowych roślin, które mogłyby pojawić się w naszym mieście.

Źródło: Foto: sim, 29 kwietnia 2022

* * *

Przybywa drzew na alei Wojska Polskiego

Pierwszy transport 25 nowych drzew dotarł na plac budowy. Aleja Wojska Polskiego zmienia się

Przebudowa śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego, to nie tylko nowe chodniki czy kostka na jezdni, to także nowe nasadzenia zieleni. Pierwszy transport nowych drzew, dotarł dzisiaj na plac budowy. Sadzonki to platany klonolistne. Mają one wysokość minimum 7 metrów i obwód pnia wynoszący ok. 40 cm. Nasadzenia mają potrwać do końca tygodnia i obejmą łącznie 25 drzew, na odcinku pomiędzy Placem Zgody a ul. Jagiellońską.

Źródło: Foto: sim, 26 kwietnia 2022

* * *

Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #4

Śródmiejski odcinek Alei Wojska Polskiego zmienia się. Trwa budowa nowej jezdni oraz chodników

Wprawdzie do zakończenia prac pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz można zobaczyć jak zmieni się ten śródmiejski fragment naszego miasta. Pomiędzy Placem Zgody a ul. Jagiellońską toczą się prace przy układaniu kostki nowej jezdni. Jeden fragment jest już gotowy. Ponadto wykonywane są podbudowy pod chodniki oraz układane są płyty chodnikowe. Prace toczą się również na pozostałych odcinkach. To głównie roboty sieciowe, oraz roboty zmierzające do wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni.

Czytaj więcej: Foto: sim , 19 kwietnia 2022

* * *

Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #3

Coraz więcej zmian na przebudowywanym odcinku al. Wojska Polskiego. Widać już pierwsze fragmenty nowego chodnika jak również kostki nowej jezdni

Prace budowlane realizowane są już na całym śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego. Pomiędzy Placem Zgody a ul. Jagiellońską w dalszym ciągu obowiązuje zakaz ruchu. To tam widać też największe zmiany. Aktualnie na tym odcinku kontynuowane są prace związane z budową sieci teletechnicznej oraz oświetleniem, prowadzone są także roboty nawierzchniowe - układane są płytki chodnikowe, krawężniki, a także kostka nowej nawierzchni jezdni.

Czytaj więcej: Foto: ws, 1 marca 2022

* * *

Tory są na zapleczu

Trwa przygotowanie projektu, który pozwoli wyeksponować zabytkowe tory tramwajowe odkryte w pierwszych dniach przebudowy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Tramwaje nie jeżdżą tą trasą od niemal pół wieku. W sprawie uratowania torowiska na jednej z grup dyskusyjnych skrzyknęli się miłośnicy historii Szczecina, pasjonaci komunikacji miejskiej i dziennikarze. Do dyskusji dołączyło też kilkoro radnych i miejski konserwator zabytków. Szyny - jak zapewnia miasto - zostały zabezpieczone

Odsłonięte fragmenty torów mają wartość historyczną - z całą pewnością pochodzą z przedwojnia, a duże ich fragmenty mogą być nawet reliktami najstarszej szczecińskiej linii tramwajowej i pochodzić z lat 90. XIX w. Świadczy o tym zastosowana technika oraz materia! wykonania szyn - przyzna! we wrześniu Micha! Dębowski, miejski konserwator zabytków. Ze względu na stan zachowania oraz różnice w rzędnych historycznej i projektowanej nawierzchni nie ma możliwości wyeksponowania torów w miejscu, w którym znajdują się obecnie i konieczny jest ich demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie i powtórne ułożenie na wytypowanym, możliwym do realizacji fragmencie.

Czytaj więcej: Foto: Kurier Szczeciński(17), "Tomasz Tokarzewski", 26 stycznia 2022

* * *

Aleja Wojska Polskiego – 3 listopada 2021

Firma MTM 2 listopada 2021 przystąpiła bez zapowiedzi do drugiego etapu robót na odcinku między placem Zgody a placem Zwycięstwa, także na samym placu Zgody usuwając z jezdni asfalt. Wg. mojej małej teorii spiskowej, firma zrywają asfalt w tej części alei chciała przekonać się czy tam leżą tory.

Prawdę powiedziawszy sam jestem tym zaskoczony, bo do tej pory byłem przekonany, że tam leżą. W tym okresie mieszkałem przy alei Wojska Polskiego, ale umknął mi fakt ich demontażu. Ciekaw też jestem, czy na odcinku jezdni alei od Jagiellońskiej do placu Szarych Szeregów tory zerwano czy pozostawiono je pod asfaltem. Nie pomnę. Czas pokaże. Jednak pamięć ludzka jest ułomna.

 Foto: js, 3 listopada 2021

foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

* * *

Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #1

Zmienia się śródmiejski odcinek Al. Wojska Polskiego. Nie ma już śladu po starej nawierzchni. Trwają prace ziemne, które wykonawca prowadzi zgodnie ze standardami zieleni

Już od ponad miesiąca trwa przebudowa Al. Wojska Polskiego. Prace prowadzone są na odcinku pomiędzy Placem Zgody a ul. Jagiellońską. Rozebrana została stara nawierzchnia jezdni i rozpoczęły się roboty ziemne. Co istotne, roboty ziemne prowadzone są zgodnie z zarządzeniem dot. standardów zieleni.

Czytaj więcej Foto: wsz, 18 października 2021

* * *

Zabytkowe tory częścią zmiany alei Wojska Polskiego

Fragment odkrytych podczas pierwszych prac w alei Wojska Polskiego przedwojennych torów zostanie wyeksponowany i znajdzie swoje miejsce w nowej aranżacji

Odsłonięte fragmenty torów mają wartość historyczną – z całą pewnością pochodzą z przedwojnia, a duże ich fragmenty mogą być nawet reliktami najstarszej szczecińskiej linii tramwajowej i pochodzić z lat 90-tych XIX w. Świadczy o tym zastosowana technika oraz materiał wykonania szyn – mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.

Czytaj więcej Foto: wsz, 29 września 2021

* * *

Obiecujące spotkanie w sprawie historycznego torowiska
na alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Znamy szczegóły

27 września rano na remontowanym odcinku alei Wojska Polskiego doszło do spotkania, którego tematem była ocena wartości historycznej odsłoniętego torowiska. Wziął w nim udział Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciele Szczecińskich Inwestycji Miejskich oraz Muzeum Techniki i Komunikacji

Z informacji "Głosu" wynika, że muzeum popiera pomysł pozostawienia fragmentu torowiska. Nieoficjalnie - chodzi o odcinek do 15 metrów, który znajduje się w pobliżu dawnej fontanny 'Ściana płaczu". Pozostawiony fragment torów byłby poza jezdniami, gdzie poruszają się pojazdy.

Czytaj więcej Foto: gs, "Marek Jaszczyński", 28 września 2021

* * *

Ślady przeszłości w centrum

Pierwszy dzień frezowania asfaltu i dziesiątki zdjęć w Internecie. Można przeczytać o „sensacji”, „odkryciu” czy „niespodziance”. Chodzi o przebudowę śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego i tory tramwajowe, które można oglądać po niemal 50 latach. Na ich odkrycie czekali pasjonaci komunikacji miejskiej

Remont śródmiejskiej części alei Wojska Polskiego odsłoni! kawałek bogatej historii komunikacji tramwajowej w Szczecinie - wpis tej treści pojawi! się w poniedziałkowy wieczór na fanpage’u Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej. - Pod zdartym asfaltem ukazało się torowisko tramwajowe, po którym do 30 listopada 1973 roku kursowały tramwaje linii 1,5,7 i 10.

Czytaj więcej: Foto: Kurier Szczeciński(184), "ToT", 22 września 2021

* * *

Zaskakujące odkrycie na al. Wojska Polskiego.
„Myślałem, że zostały zdemontowane podczas wielkiej modernizacji w 1974 roku”

Blisko pół wieku pod asfaltem spędziło stare torowisko na śródmiejskim odcinku alei Wojska Polskiego. Do odkrycia doszło podczas pierwszego dnia przebudowy tego fragmentu ulicy. – Odkryte tory tramwajowe należą do najstarszej trasy tramwajowej w Szczecinie – podkreśla Ryszard Łukaszuk, redaktor Wikipedii. Miłośnik Szczecina proponuje, aby fragment odkrytych szyn wkomponować w obecnie remontowaną nawierzchnię

Przez wiele lat po śródmiejskim fragmencie al. Wojska Polskiego przetaczały się składy tramwajowe linii nr 1, 5, 7, 9, 10. Najstarsza trasa tramwajowa w mieście wiodła od zajezdni przy ulicy Piotra Skargi do ulicy Staszica. To właśnie nią, 23 sierpnia 1879 roku, na szczecińskie ulice wyruszyły tramwaje konne, a w latach 90. XIX wieku tramwaje elektryczne – przypomina redaktor Ryszard Łukaszuk. – W 1973 roku podjęto błędną decyzję o likwidacji linii tramwajowej na śródmiejskim odcinku alei Wojska Polskiego. Tramwaje i sieć trakcyjna zniknęły, a wraz z nimi zamarła aleja, przekształcona w szeroką arterię komunikacyjną.

Czytaj więcej Foto: wsz, "Karolina Nawrocka", 21 września 2021

* * *

Startuje przebudowa alei Wojska Polskiego w Szczecinie.
Potrwa dwa lata. Od dziś początek utrudnień ZDJĘCIA

Od dziś, 17 września kierowcy mogą spodziewać się utrudnień związanych z przebudową śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego

Rozpoczęcie przebudowy oznacza zamknięcie dla ruchu Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Placu Zgody. Wykonawca planuje rozpocząć prace związane z zamknięciem wskazanego odcinka, w piątek 17 września ok. godziny 18 - informuje Piotr Zieliński, reprezentujący Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zamkniętym odcinkiem przejechać będą mogły tylko pojazdy komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej Foto: gs, "Marek Jaszczyński",17 września 2021

* * *

Aleja Wojska Polskiego – organizacja ruchu #1

Od piątku 17 września br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na śródmiejskim odcinku Al. Wojska Polskiego

Rozpoczęcie przebudowy oznacza zamknięcie dla ruchu al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Placu Zgody. Wykonawca planuje rozpocząć prace związane z zamknięciem wskazanego odcinka, w piątek ok. godziny 18:00.

Zamkniętym odcinkiem przejechać będą mogły tylko pojazdy komunikacji miejskiej. Na Placu Zgody obowiązywać będzie tylko ruch okrężny. W godzinach 23:00-7:00 będzie możliwość wjazdu pojazdów z zaopatrzeniem. Wykonawca zapewni dojazd do bram wjazdowych.

Na ulicy Jagiellońskiej (w kierunku do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego) wyłączony z ruchu zostanie dotychczasowy pas do jazdy na wprost. Z prawego pasa będzie można jechać na wprost dalej ul. Jagiellońską oraz w lewo w al. Wojska Polskiego.

Sugerowany objazd został wyznaczony ciągiem Al. Piastów i ul. Krzywoustego. Prace związane z frezowaniem nawierzchni mają się rozpocząć w poniedziałek 20 września br.

Źródło: Foto: sim, 13 września 2021

* * *

Aleja Wojska Polskiego – plac budowy przekazany

Formalności dopełnione. Wykonawca przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego przejął plac budowy

Najbliższe dni poświęcone będą na przygotowania do startu prac budowlanych. O terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Źródło: Foto: wsz, 9 września 2021

* * *

Jest umowa na przebudowę al. Wojska Polskiego. Wkrótce początek prac.
Pierwsze informacje o zmianie organizacji ruchu

Prezydent Szczecina podpisał z firmą MTM S.A. umowę na gruntowną przebudowę al. Wojska Polskiego oraz placu Zwycięstwa. Prace potrwają dwa lata. Kiedy start i jaka będzie organizacja ruchu? Mamy pierwsze informacje

To przebudowa warta 80 mln zł. Przetarg wygrała firma MTM S.A., która jest już obecna w Szczecinie. Jak na razie bez żadnych problemów i sprawnie przebudowuje układ drogowy w rejonie portu.

Czytaj więcej Foto: wyborcza, "Andrzej Kraśnicki jr", 26 sierpnia 2021

* * *

Aleja Wojska Polskiego w Szczecinie.
Kiedy ruszy przebudowa? Na razie czekamy na podpisanie umowy

Wykonawca przebudowy śródmiejskiego fragmentu alei od placu Zwycięstwa aż po plac Szarych Szeregów jest znany. Pozostaje dopełnić formalności i ruszyć do prac, które mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku

Czekamy na podpisanie umowy. Trwają jeszcze ustalanie kwestii formalnych. Po podpisaniu umowy będzie można przekazać plac budowy - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Czytaj więcej Foto: gs, "Marek Jaszczyński",13 sierpnia 2021

* * *

Aleja Wojska Polskiego w Szczecinie. Czy grozi nam opóźnienie w przebudowie?
Jest odwołanie od wyniku przetargu

Rozpoczęcie przebudowy śródmiejskiego odcinka alei zależy od wyników odwołania do Krajowej Izbie Odwoławczej. Wygrała Firma Budowlano-Drogowa MTM SA , ale odwołanie wniosło konsorcjum firm, które złożyło drugą ofertę

Odwołanie zostało złożone przez konsorcjum firm ROVERPOL Sp. z o.o. i ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. Dotyczyło ono m.in. kwestii formalnych przedstawionych w ofercie przez firmę MTM i oceny oferty, co zdaniem odwołującego oznaczało nieuzasadnione wybranie tej oferty w postępowaniu. Czekamy na rozprawę i rozstrzygnięcie w tej kwestii – mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Czytaj więcej Foto: gs, "Marek Jaszczyński", 27 maja 2021

* * *

Wykonawca przebudowy al. Wojska Polskiego wybrany

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni została wybrana w postępowaniu na przebudowę śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 80 728 637,11 zł brutto. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego.

Źródło: Foto: wsz, 31 marca 2021

* * *

Znamy oferty na przebudowę alei Wojska Polskiego

W siedzibie Szczecińskich Inwestycji Miejskich odbyło się dzisiaj otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na przebudowę śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Do udziału w przetargu zgłosiły się cztery firmy. Komisja przetargowa zajmie się teraz analizą złożonych ofert. Są to firmy:

• Konsorcjum Firm: ROVERPOL Sp. z o.o. – Lider konsorcjumGintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa ROVER Intraestructuras, SA – partner konsorcjum Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania. Oferta 80 995 500,00 zł brutto.
• EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce. Oferta 87 214 470,04 zł brutto.
• Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia. Oferta 80 728 637,11 zł brutto.
• BUDIMEX S.A. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa. Oferta zł 98 884 571,01 zł brutto.

Wg. kosztorysu inwestycji, prace wyceniono na ok 86 mln zł. brutto.

Czytaj więcej Foto: wsz, 1 lutego 2021

* * *

Aleja Wojska Polskiego - oferty poznamy w lutym

Do 1 lutego 2021 roku, przedłużony został termin składania ofert w przetargu na “Rewitalizację obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego”

Do tej pory w postępowaniu pojawiło się blisko 100 pytań ze strony firm zainteresowanych udziałem w przetargu. Dokonano również 5 modyfikacji SIWZ. Żeby umożliwić firmom zapoznanie się ze zmianami oraz z odpowiedziami, przesunięto termin składania ofert na początek lutego br.

Czytaj więcej Foto: wsz, 15 stycznia 2021

* * *

O tym, kto przebuduje al. Wojska Polskiego dowiemy się później, niż zapowiadano

14 stycznia 2020, a nie 29 grudnia 2020, mają zostać otwarte koperty z ofertami w przetargu na rewitalizację śródmiejskiej części al. Wojska Polskiego. Od potencjalnych wykonawców zainteresowanych tą inwestycją wpłynęło wiele pytań, konieczne będą modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie szuka wykonawcy, który przebuduje al. Wojska Polskiego (od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów) oraz pl. Zwycięstwa. Zrewitalizowana przestrzeń ma być przyjaźniejsza dla pieszych. Będą szersze chodniki, węższe jezdnie z uspokojonym ruchem, więcej zieleni i parking na środku alei.

Czytaj więcej Foto: wsz, "Marcin Gigiel", 26 grudnia 2020

* * *

Przebudowa Wojska Polskiego. Urbanistka nie zostawia suchej nitki na projekcie

Lepiej poczekać i przygotować dobre rozwiązanie niż z uporem forsować i realizować to, obciążone wadami. Dr Helena Freino, urbanistka ze Szczecina, apeluje o rezygnację z projektu przebudowy śródmiejskiego fragmentu alei Wojska Polskiego

List w tej sprawie trafił do Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina, a także do naszej redakcji. Zdaniem autorki listu, idea wprowadzenia 2 rzędów drzew w środek śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego jest pomysłem całkowicie chybionym.

Czytaj więcej Foto: gs, "Marek Jaszczyński", 7 sierpnia 2020

* * *

Walka o drzewa i spór na ekspertyzy, choć decyzja już praktycznie zapadła

Magistrat, radni i społecznicy spierają się co do przyszłego kształtu zmodernizowanego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Najwięcej wątpliwości budzi przyszłość drzew, które w dużej części mają zostać usunięte

Interpeluję o odtworzenie i zachowanie historycznego krajobrazu kulturowego odcinka al. Wojska Polskiego od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów włącznie z placem Zgody poprzez nasadzenia robinii akacjowych wzdłuż krawężników jezdni w formie pasów obustronnych. Gatunek robinii akacjowej jest miododajny, rozłożyste korony robinii dają cień, obniżają temperaturę w upalne dni. Jest także uzasadniony z perspektywy współczesnych problemów klimatycznych, gdyż robinie zatrzymują dużą objętość wód opadowych - uważa radna Edyta Łongiewska-Wijas.

Czytaj więcej Foto: gs, "Oskar Masternak", 3 sierpnia 2020

* * *

Aleja z betonowej zmieni się w zieloną

Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. Po przebudowie znajdzie się na niej niemal 300 procent więcej drzew niż jest obecnie

Obecnie w al. Wojska Polskiego znajdują się 62 drzewa. Po przebudowie tego miejsca ma być ich niemal trzy razy więcej, bo 181. Nie będą to byle jakie gatunki, bo drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się m.in. kolumnowe platany o obwodzie pnia od 35 do 40cm. Będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie.

Czytaj więcej: Foto: ws, 15 lipca 2020

* * *

Rewitalizacja Centrum Szczecina. Kierunki działań

Odnowiona Aleja Wojska Polskiego (na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów) ma być osią działań rewitalizacyjnych miasta. Nowa Aleja będzie promieniować na pozostałe części Śródmieścia: w kierunku Odry i w stronę Turzyna. Zakreślony w ten sposób obszar ma być miejscem integracji i intensyfikacji działań prowadzonych przez miasto

Dziś (8 października br.) na konferencji podsumowującej działania związane z rewitalizacją al. Wojska Polskiego, Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, przedstawił wizję odnowienia centrum miasta.

Przywracać życie zniszczonym obszarom - tak, wielkim skrócie, można zdefiniować proces jakim jest rewitalizacja. To nie tylko wyremontowane elewacje kamienic, równe chodniki czy odnowione place. Rewitalizacja to przede wszystkim wprowadzenia nowego życia w dane miejsce, usunięcie przyczyn degradacji, poprawienie jakości życia ludzi i danie impulsu do rozwoju gospodarczego.

Czytaj więcej Foto: ws, 8 października 2019

* * *

Przebudowa alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Jaki jest postęp prac?

Do połowy roku ma być gotowy projekt przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Jak zapewniają urzędnicy, wszystko przebiega terminowo

Harmonogram prac projektowych jest aktualny. Przekazanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi do 15 maja tego roku. Po odebraniu projektu będzie możliwe określenie terminu ogłoszenia przetargu - informuje Sylwia Cyza - Słomska z Centrum Informacji Miasta. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 4 marca 2019

* * *

Trwają prace nad projektem alei Wojska Polskiego w Szczecinie.
Wiemy, kiedy zakończą się prace nad dokumentacją

Do połowy przyszłego roku ma być gotowy projekt przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Sprawdziliśmy aktualny stan prac nad dokumentacją

Dużo dzieje się pod ziemią. To obecnie nasz główny obszar działań, czyli znalezienia miejsca pod projektowane instalacje podziemne - mówi Jacek Szewczyk z Pracowni Architektonicznej Archaid, który wykonuje projekt alei. Doszło od zmian w stosunku do pierwotnej koncepcji. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 9 października 2018

* * *

Śródmieście po rewitalizacji
ma być przyjazne pieszym i rowerzystom

Mniej miejsc parkingowych, bezpieczne przejścia dla pieszych. więcej kursów autobusowych. To propozycje dla Śródmieścia

Model ruchu dla Śródmieścia przygotowała firma WYG International z Warszawy. Efekty swojej pracy zaprezentowała na otwartym spotkaniu. Zadaniem firmy było opracowanie modelu ruchu dla Śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych - ulic i placów - tj. analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla obszaru rewitalizacji, w obszarze ulic: Piłsudskiego, al. Piastów, Krzywoustego, pl. Zwycięstwa, al. Niepodległości i al. Jana Pawła II. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (220)", 21 września 2018

* * *

Propozycje zmian dla Śródmieścia.
Bezpieczni piesi, mniej miejsc parkingowych

Model ruchu dla Śródmieścia przygotowała firma WYG International z Warszawy. Efekty pracy zaprezentowała na otwartym spotkaniu

Zadaniem firmy było opracowanie modelu ruchu dla Śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych - ulic i placów - tj. analizy parkowania w śródmieściu, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla obszaru rewitalizacji, w obszarze ulic: Piłsudskiego, al. Piastów, Krzywoustego, placu Zwycięstwa, Niepodległości i alei Jana Pawła II. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24,pl ", 13 września 2018

* * *

Kiedy wielka przebudowa Wojska Polskiego w Szczecinie?
Jeszcze nie ruszyła a już opóźnienia

Pod koniec listopada ubiegłego roku poznaliśmy koncepcję przebudowy dawniej reprezentacyjnej, a dziś trochę zaniedbanej głównej alei centrum Szczecina. Projekt wykonawczy ma być gotowy na początku 2019 roku

W ogłoszonym przez miasto konkursie stanęło pięć pracowni architektoniczych. Wygrała koncepcja Jacka Szewczyka z pracowni projektowej Archaid. Podstawą projektu są założenia przedstawione przez miasto. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Oskar Masternak", "gs24,pl ", 9 sierpnia 2018

* * *

Zwycięska wizja alei

Zwycięską koncepcją w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze śródmiejskiego odcinka szczecińskiej alei Wojska Polskiego między placami Zwycięstwa i Szarych Szeregów, jak też jej najbliższej okolicy, okazała się ta przygotowana przez szczecińską Pracownię Architektoniczną ARCHAID Jacka Szewczyka. W czwartek sąd konkursowy ogłosił swój werdykt

Podstawą wszystkich opracowań była wybrana już jakiś czas temu opcja przekształcenia śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego w trakt spacerowy o ruchu uspokojonym. Bez trasy tramwaju, za to z autobusami miejskimi jak do tej pory, ale z napędem elektrycznym, ewentualnie hybrydowym. Z pasem zieleni urządzonej rozdzielającym jezdnie między placami i wyznaczonymi pośrodku parkingami. Czytaj więcej 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24Kurier,pl ", 30 listopada 2017

* * *

Ledwie pięć wizji i... dywan

Tylko pięć prac ostatecznie wpłynęło na konkurs architektoniczny dotyczący opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Chodzi o śródmiejski jej odcinek (na zdjęciu) między placami Szarych Szeregów i Zwycięstwa. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek z Jarosławem Bondarem, architektem miasta, ogłosili konkurs w czerwcu tego roku. Według składanych wtedy deklaracji, w 2019 r. miałaby rozpocząć się faktyczna przebudowa alei. Czytaj więcej 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mir", "24Kurier,pl ", 24 listopada 2017

* * *

27 podmiotów powalczy w konkursie architektonicznym

Spośród 29 wniosków, o dopuszczenie do udziału w konkursie na zagospodarowanie alei Wojska Polskiego, które wpłynęły w terminie do Urzędu Miasta, do składania ofert zaproszonych zostało 27 podmiotów. Dwie oferty zostały odrzucone z powodu błędów formalnych, jedna wpłynęła po terminie.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30 listopada 2017 roku. Zwycięzca, oprócz nagrody – 35 tys zł brutto, zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 20 tys zł brutto, a trzech zdobywców wyróżnień po 5 tys zł brutto.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Więcej o konkursie biuletyn informacji publicznej

Opracowanie: "wiadomosci.szczecin.eu" 1 sierpnia 2017

* * *

Powstanie model ruchu dla śródmieścia

Opracowanie modelu ruchu dla śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych – to główne zadanie przed którym stanie przyszły wykonawca wyłoniony w ramach trwającego postępowania przetargowego

W czerwcu tego roku Miasto ogłosiło przetarg pn. „Wykonanie modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina na potrzeby realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Do przetargu przystąpiły trzy firmy: REFUNDA Sp. z o.o. z Wrocławia, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy oraz Collect Consulting S.A z Katowic. Czytaj więcej wiadomosci.szczecin.eu

Opracowanie: "wiadomosci.szczecin.eu" 19 lipca 2017

* * *

Duże zainteresowanie konkursem

29 wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta o dopuszczenie do udziału w „Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Złożone wnioski są obecnie weryfikowane. Ilość wniosków złożonych to: Szczecin 13, Łódź 3, Gliwice 3, Wrocław 2, Gdańsk 1, Gdynia 1, Koszalin 1, Warszawa 1, Kraków 1, Poznań 1, Skwierzyna 1, Jaworzno 1. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30 listopada 2017 roku. Czytaj więcej wiadomosci.szczecin.eu

Opracowanie: "wiadomosci.szczecin.eu" 17 lipca 2017

* * *

Tramwaj obywatelski czy radnego?

Niby to samo, ale chyba nie do końca. Czy mieszkańcy Szczecina, którzy podpisywali się pod obywatelskim projektem uchwały tramwaju w alei Wojska Polskiego, zostali wprowadzeni w błąd? Wnioskodawcy twierdzą, że nie. Niektórzy radni, że tak. Bo pod jednym projektem ludzie składali podpisy, a inny trafił pod obrady Rady Miasta!

W maju tego roku powstała koalicja tzw. społeczników oraz lokalnych polityków różnych formacji, którzy wspólnie postanowili walczyć o odbudowę tramwaju w alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Szarych Szeregów do Bramy Portowej. Poza tym nie spodobał im się pomysł miasta oraz prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, że tramwaju na tej trasie nie będzie (dwie jezdnie po jednym pasie ruchu, ponad 200 miejsc parkingowych wśród szpaleru drzew w osi alei i elektryczny autobus). Bo według nich, nie było żadnej debaty społecznej na ten temat. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "D.Staniewski", "Kurier Szczeciński (135)" 14 lipca 2017

* * *

Radni nie poparli odbudowy tramwaju
na Wojska Polskiego w Szczecinie

Uchwała w sprawie odbudowy linii tramwajowej na al. Wojska Polskiego nie przeszła w głosowaniu na dzisiejszej sesji

9 radnych "za", tyle samo przeciw i dwa głosy wstrzymujące. Tak upadła obywatelska uchwała o odbudowie tramwaju na alei Wojska Polskiego - Będziemy walczyć do końca - zapowiedział przed głosowaniem Wojciech Dorżynkiewicz, radny niezrzeszony i jeden z inicjatorów odbudowy linii tramwajowej. Pod obywatelskim projektem uchwały podpisy złożyło 1 554 mieszkańców miasta, około 40 procent z nich to mieszkańcy Śródmieścia. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 5 lipca 2017


* * *

Pytamy o konsultacje dotyczące przyszłości alei Wojska Polskiego

„Głos” : czy Miasto zrobiło konsultacje fasadowe? Czy zdanie wielu osób zostało pominięte? Magistrat odpowiada na zarzuty dotyczące przeprowadzenia dyskusji o losach arterii

N asza redakcja pyta magistrat o to, czy właściwie zostały przeprowadzone konsultacje. Zadaliśmy kilka pytań pytań. Dlaczego Miasto nie korzysta ze znanych narzędzi, stosowanych w udanych procesach rewitalizacyjnych z całego świata?

Sukcesywnie od 2014 roku realizowany jest scenariusz modelowej rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji społecznej na każdym jego etapie - mówi Sylwia Cyza- Słomska z Centrum Informacji Miasta. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (144)" 23 czerwca 2017

* * *

Tramwaje na al. Wojska Polskiego w Szczecinie?
Zbierają podpisy "za" [WIDEO]

Chcą zebrać minimum 400 podpisów odbudową torowiska na Wojska Polskiego w Szczecinie. Powstał sojusz za powrotem tramwaju na aleję

Pomysł zebrania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały do rady miasta, w sprawie odbudowy linii tramwajowej na alei Wojska Polskiego, powstał po ostatniej debacie, dotyczącej rewitalizacji śródmiejskiego odcinka alei. - Wyszliśmy niezadowoleni z debaty. Nie padł żaden argument za tym, żeby wybrać wariant numer 1 (wariant bez tramwaju, ale z parkingiem pośrodku alei - przyp. red.). Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 18 maja 2017

* * *

Co będą opiniować osiedlowcy?

Przedstawiamy cztery warianty przebudowy al. Wojska Polskiego w Szczecinie między placami Szarych Szeregów i Zwycięstwa. Wybrane zostały spośród kilkunastu, a przygotowane w opracowaniu, jakie na zlecenie władz miasta wykonało Biuro Inżynierskie Damart

Są one obecnie przedmiotem zarządzonych i rozpoczętych przez prezydenta Piotra Krzystka nowych konsultacji z radami osiedlowymi o tym, jak powinien wyglądać w przyszłości ten fragment miasta.

Na opinie, sugestie i uwagi na temat kierunku przemian i zmian w alei na jej śródmiejskim odcinku osiedlowcy dostali czas do 17 lutego. Potem, tj. do końca czerwca br., architekt miasta – wedle najnowszych zapowiedzi – ma ogłosić konkurs architektonicznourbanistyczny w tej sprawie. Czytaj więcej 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24Kurier,pl ", 26 stycznia 2017

* * *

Jaka będzie przyszłość al. Wojska Polskiego? Trwa dyskusja

Osiedlowcy wypowiedzą się o przyszłości śródmiejskiego odcinka arterii. Mają czas do 17 lutego

Wszystkie szczecińskie rady osiedli otrzymały komplet materiałów w ramach konsultacji dotyczących przyszłości fragmentu alei Wojska Polskiego, do placu Zwycięstwa aż do placu Szarych Szeregów. Miasto zachęca, żeby oprócz osiedlowców, w konsultacjach wzięli również udział mieszkańcy. - W drugim kwartale 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno- urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie alei Wojska Polskiego. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl" 22 stycznia 2017

* * *

Bez tramwajów? Dlaczego?

Konsultacje od nowa o przyszłym kształcie przebudowy szczecińskiej alei Wojska Polskiego na jej odcinku od pl. Szarych Szeregów do pl. Zwycięstwa. W listopadzie ogłosił je prezydent Piotr Krzystek. Dokładnie tego samego dnia debatowali nad tematem radni Komisji ds. Komunalnych, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta z urbanistami, architektami i inżynierami. Przypadek? Nie. To skutek głosów krytyki, kiedy okazało się, że urzędnicy magistratu lansują - po kolejnej selekcji - spośród czterech wariantów koncepcji jej zagospodarowania te, które wykluczają powrót w nią tramwajów

Badania ankietowe już w zeszłym roku w lipcu i w sierpniu przeprowadziły Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Próba ankietowanych to ponad tysiąc osób. Efekt sondowania był taki, że przeważyło poparcie dla alei jako instytucji kultury z galeriami artystycznymi i handlem. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (233)", 2 grudnia 2016

* * *

Jest jeszcze szansa na tramwaj w al. Wojska Polskiego

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podjął decyzję o konsultacjach z Radami Osiedli i kolejnych badaniach socjologicznych wśród mieszkańców na temat planowanej przebudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego

To o tyle zaskakująca decyzja, że miesiąc temu przedstawiciele magistratu, prezentując wizję przebudowy alei, podkreślali, że istotnym elementem jej przygotowania były odpowiednie badania socjologiczne. Swój głos w tej sprawie zabrało wtedy ponad tysiąc ankietowanych osób. Projekt poprzedzony został szerokimi konsultacjami społecznymi po to aby uzyskać jak najlepsze rozwiązania. Czytaj więcej wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl" 18 listopada 2016

* * *

Aleja Wojska Polskiego bez tramwaju?
Totalna krytyka pomysłu na modernizację alei

To decyzja sprzeczna z obowiązującymi, miejskimi dokumentami i nawet najbardziej ekologiczne autobusy nie rozwiążą problemu. Decyzja władz Szczecina o modernizacji alei Wojska Polskiego bez odbudowy linii tramwajowej wywołała falę krytyki

W czwartek architekt miasta Jarosław Bondar oraz zastępca prezydenta Szczecina Piotr Mync przedstawili najnowszą koncepcję modernizacji śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Czytaj więcej gazeta wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr.", "gazeta wyborcza.pl", 7 października 2016

* * *

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy
śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej – Pion Architekta Miasta wydał broszurę na temat "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego".

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju RP i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Wysokość przyznanej dotacji - 3.762.090 złotych. Czytaj więcej Urząd Miejski

Opracowanie: Urząd Miejski, 6 października 2016

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.