Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1959 roku

* * *

Modernizacja i rozbudowa zajezdni Niemierzyn

Zajezdnia tramwajowa "Niemierzn" przy ulicy Rewolucji Październikowej zlokalizowana jest na działce w kształcie prostokąta o szerokości 62 metry i długości 130 metrów o powierzchni około 0,8 hektara.

Od strony zachodniej i północnej Zajezdnia graniczy z terenami ogródków działkowych, od strony wschodniej przylegają zabudowania mieszkalne, a od południowej znajdują się wjazdy i wyjazdy na ulicę Rewolucji Październikowej.

Założenia projektowe do tej modernizacji opracował pan inż. Jan Mitraszewski na przełomie lipca i sierpnia 1959 roku z Biura Projektów Budownictwa komunalnego z Warszawy.

Materiały pochodzą z archiwum Tramwajów Szczecińskich. Więcej tutaj

* * *

Przenosiny Wydziału Autobusowego

W roku 1959 Wydział Autobusowy firmy znajdujący się dotychczas (od 1948 roku) przy ulicy Krzysztofa Kolumba przenosi się w całości do prowizorycznych baraków przy ulicy Klonowica w miejscu, gdzie znajdowało się MPO a później Rethmann a teraz Remondis.


* * *

Trochę zdjęć prowizorycznej bazy autobusowej

Baraki służące jako garaże i warsztaty naprawcze. Była również stacja paliw umożliwaiająca tankowanie autobusów. Do prowizorycznej zajezdni przychodzili kierowcy i konduktorzy obsługujący autobusy.

Jak widać niżej autobusy stały na "podgrzewanych" miejscach parkingowych co niekorzystnie wpływało na tabor. Przeprowadzano również drobne naprawy w takich warunkach. Dopiero prawie po około dziewięciu latach wybudowano zajezdnię autobusową z prawdziwego zdarzenia wraz z Centralnymi Warsztatami naprawy taboru tramwajowego.


klon1959.gif
klon1959_1.gif
baza.gif
baza1.gif
baza2.gif
baza3.gif
baza4.gif
baza5.gif
baza6.gif

* * *

Taksówki w MPK

Pomimo niekorzystnych warunków istniejących w zajezdni autobusowej przy ulicy Klonowica MPK uruchomiło nową działalność tj. przewozy taksówkowe. Przypadły one szczecinianom do gustu i w związku z tym musiano zakupić większą ilość samochodów. Przewozy pasażerów taksówkami MPK w Szczecinie zakończyła w roku 1965 ze względu na chroniczne braki części zamiennych.


baza7.gif
baza7a.gif
baza8.gif

* * *

Bilety autobusowe konduktorskie (ulgowe, normalne).
Bilety zostały wprowadzone w roku 1959


59.gif 59a.gif
59b.gif 59c.gif
59d.gif 59e.gif
59f.gif 59g.gif

* * *

Bilety autobusowe normalne


60.gif 60a.gif
60b.gif 60c.gif
60d.gif 60e.gif
60f.gif

* * *

Bilety autobusowe ulgowe i normalne


61.gif 61a.gif
61b.gif 61c.gif

* * *

Reklama firmy z roku 1959


rekl59.jpg

* * *

Zdjęcia z tramwajami

Niżej tramwaje na ulicach Szczecina w 1959 roku. Mijające się pojazdy lini 7 i 1 na alei Wojska Polskiego róg ulicy Jagiellońskiej przy hotelu "Gryf" oraz tramwaj lini 4 na ulicy Dworcowej u podnóża Akademii Medycznej.

Zdjęcia wykonał W. Chromiński, znajdują się w informatorze "Jeden dzień w Szczecinie" autorstwa Czesława Piskorskiego i Bolesława Rajkowskiego wydanego w 1959 roku.


wp59_1.jpg
dw59.jpg

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.