Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Trasa Zamkowa


Posiłkowałem się materiałami z zeszytów szczecińskich - zeszyt nr 6 opracowanego przez Ryszarda Kotlę "Lange Brücke, Hansa Brücke, Most Dugi - Historia Szczecińskich Mostów" oraz danymi technicznym z materiałów opracowanych przez inżynierów mostowców z lat 70, 80 i 90 XX wieku znajdujących się w archiwum Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.* * *

Bez niej nie wyobrażamy sobie dnia w tętniącym ruchem mieście.
31 lat temu otwarto pierwszą nitkę Trasy Zamkowej

Pomyślcie sobie: główna arteria. łącząca dwa brzeg Odry prowadzi tunelem w ulicę Matejki! Taki był pomysł na poprowadzenie Trasy Zamkowej. Projekt nie został zrealizowany ze względu na oszczędności

O budowie nowej przeprawy w centrum Szczecina myślano od końca lat 60 XX wieku.

Problemy komunikacyjne między śródmieściem i Dąbiem, a co za tym idzie z resztą kraju, częste „korki” w godzinach szczytu na Moście Długim oraz jego liczne awarie, spędzały sen z oczu szczecińskim radnym i drogowcom, a mieszkańców zmuszały do korzystania z objazdów - mówi Janusz Światowy, hobbysta komunikacji z serwisu swiatowy.org. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (232)", 5 października 2018

* * *

Trasa Zamkowa już otwarta!

Trasa Zamkowa ponownie otwarta, pierwsze samochody już jadą w kierunku centrum. Podajemy liczby tylko z ostatniego weekendu! W ciągu 55 godzin prawie 100 osób pracowało, żeby umożliwić swobodny przejazd po obiekcie. Na odcinku ponad 2 kilometrów położono 2400 ton masy, a 15 samochodów wykonało 100 kursów! Do tego 6 walców, 3 rozściełacze, koparki, zamiatarki i mnóstwo ciężkiej pracy.

Źródło: ZDiTM, 17 września 2018

* * *

Bezpłatne przejazdy na czas zamknięcia Trasy Zamkowej

Pasażerowie linii łączących prawy i lewy brzeg Odry nie będą musieli kasować biletów w dniach 14 do 17 września 2018 roku (piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek) na czas całkowitego zamknięcia nitki wjazdowej do miasta na Trasie Zamkowej.

Uruchomiliśmy także umowę z koleją. Daje ona możliwość podróżowania z biletami okresowymi komunikacji miejskiej pociągami Regio, w granicach administracyjnych miasta. Bez biletów pociągami mogą podróżować także pasażerowie, którzy mają darmowe przejazdy w Szczecinie. Trwają ostatnie prace na samym obiekcie. Jest to ostatnie duże utrudnienia związane z remontem Trasy Zamkowej, która liczy ponad 2 km.

Źródło: ZDiTM, 12 września 2018

* * *

Ostatni etap prac na Trasie Zamkowej

Remont Trasy Zamkowej wchodzi w decydującą fazę. W najbliższych dniach w godzinach wieczornych do dyspozycji kierowców będzie jeden pas, a od piątku od godziny 22:00 14 - 17 września obiekt będzie zamknięty dla ruchu całkowicie w związku z kładzeniem asfaltu na całej długości nitki wjazdowej trasy.

Źródło: ZDiTM, 10 września 2018

* * *

Duże utrudnienia na Trasie Zamkowej

Remont Trasy Zamkowej zbliża się ku końcowi, co będzie wiązało się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Dodatkowym czynnikiem jest weekendowe wydarzenie na Wałach Chrobrego. W tym roku nie będzie możliwości oglądania pokazów fajerwerków z obiektu.

Dodatkowo 10 i 11 sierpnia około godziny 22:10-23:30 kierowcy muszą się spodziewać dynamicznego zamknięcia przez służby wjazdu na Trasę Zamkową. Wszystkie pojazdy zmierzające ul. Gdańską w stronę centrum miasta kierowane będą na ul. Energetyków i most Długi. Dostępny będzie wyłącznie jeden (środkowy) pas ruchu. Taki stan rzeczy obowiązywać będzie do 20 sierpnia (poniedziałek) do godz. 6:00.

Źródło: ZDiTM, 7 sierpnia 2018

* * *

Kolejny etap prac na Trasie Zamkowej

W związku z kolejnym etapem prac na Trasie Zamkowej informujemy o możliwych utrudnieniach. W najbliższy poniedziałek wyłączony zostanie prawy pas jezdni wyjazdowej z miasta. Prosimy kierowców o szczególną uwagę.

Prace na prawym pasie jezdni wyjazdowej będą trwały od 23.04 do 16.05 i będą polegały na montażu wsporników pod słupy oświetleniowe, słupów, okablowania i oświetlenia nawigacyjnego.

Na Trasie Zamkowej, ze względu na jej wielkość, obecnie możemy zobaczyć realizacje całego przekroju prac przewidzianych dokumentacją projektową. Na części położonej bliżej centrum montowane jest zbrojenie kap chodnikowych, deski gzymsowe i krawężniki, a od strony Basenu Górniczego zamontowane są już bariery ochronne, balustrady, słupy oświetleniowe. Wykonana jest również nawierzchnia na chodnikach. Od strony Baltony brakuje już tylko warstw asfaltowych jezdni.

Po weekendzie majowym planowane jest rozpoczęcie układania asfaltu, a w połowie maja częściowe przełożenie ruchu na drugą część nitki wjazdowej.

Źródło: ZDiTM, 19 kwietnia 2018

* * *

Zmiany na Trasie Zamkowej

W najbliższych dniach rozpocznie się kolejny etap prac na Trasie Zamkowej. W związku z tym w poniedziałek 29 stycznia 2018 roku, po porannym szczycie komunikacyjnym, zamknięty zostanie zjazd w ulicę Jana z Kolna.

Remont trasy Zamkowej rozpoczął się na początku października ubiegłego roku. Do tej pory rozebrano warstwy asfaltowe jezdni wraz z betonową płytą wyrównawczą, wszystkie elementy wyposażenia obiektu — bariery ochronne, krawężniki, balustrady i dylatacje. Trwają ostatnie prace związane z rozbiórką gzymsów. Zakończono montaż sączków odwadniających na mostach stalowych, a obecnie trwa montaż wsporników pod latarnie oświetleniowe. Poprawiono także tymczasowe oznakowanie poziome przed wjazdem na Trasę Zamkową.

Rozpoczęły się prace związane z naprawą powierzchni betonowych filarów i ustroju nośnego (prace pod obiektem niewidoczne z góry). Przez najbliższy czas będą odbywały się roboty przy zbrojeniu nowych elementów (gzymsy, nadbeton płyty pomostu, mury oporowe) oraz ich zabetonowaniu. Równolegle w wytwórniach konstrukcji stalowych wytwarzane są już elementy nowych balustrad, wpustów odwadniających, urządzeń dylatacyjnych itp.

Trasa Zamkowa to jedna z arterii łączących centrum miasta z prawobrzeżem Szczecina. Przez Trasę Zamkową w kierunku centrum przejeżdża około 20 tys. pojazdów dziennie. Ponad 17 tys. dojeżdża do okolic Bramy Królewskiej, część zjeżdża wcześniej, np. w ul. Jana z Kolna.

Prace remontowe obejmują odnowienie obiektu oraz elementów jego wyposażenia, przebudowę oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, naprawę powierzchni betonowych i stalowych, zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie chodników. Poprawiona zostanie infrastruktura rowerowa. Po remoncie cykliści zjeżdżający z Trasy Zamkowej w ul. Jana z Kolna pojadą wyregulowaną, wydzieloną ścieżką rowerową, która połączy się z istniejącą infrastrukturą. Zmodernizowane zostanie oznakowanie nawigacyjne na Odrze. Wykonawca ma 48 tygodni na wykonanie robót. Koszt remontu to 40 mln zł.

Źródło: ZDiTM, 21 stycznia 2018

* * *

Trasy wielkie kucie

Za nami pierwszy miesiąc z zaplanowanym niemal rocznym remontem nitki wjazdowej Trasy Zamkowej do centrum Szczecina, którego finał ma nastąpić po przyszłorocznych wakacjach

Na zamkniętych dla ruchu samochodów prawym pasie jezdni i pasie ze ścieżką dla rowerów i pieszych trwają roboty przy zrywaniu starej warstwy asfaltowej nawierzchni, demontażu barier oraz skuwaniu betonowej podbudowy jezdni.

W hałdy gruzu zamienił się w pierwszej kolejności fragment dojazdu na tej szerokości do estakady od ul. Gdańskiej. Mimo wcześniejszych zapowiedzi o planowanej blokadzie także zjazdu z trasy łącznicą do ul. Jana z Kolna po zakończeniu remontu na ul. Emilii Sczanickiej, kierowcy na razie mogą nadal korzystać z prawoskrętu, który do niej prowadzi. Czytaj więcej: 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosława Winconek", 24Kurier.pl, 3 listopada 2017

* * *

Rusza remont Trasy Zamkowej

Nitka Trasy Zamkowej prowadząca w kierunku miasta zostanie zmodernizowana. 2 października wykonawca zamierza wprowadzić początkowy etap tymczasowej organizacji ruchu.

Prace obejmą odnowienie obiektu oraz elementów jego wyposażenia, przebudowę oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, naprawę powierzchni betonowych i stalowych, zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie chodników. Poprawiona zostanie infrastruktura rowerowa. Po remoncie cykliści zjeżdżający z Trasy Zamkowej w ul. Jana z Kolna pojadą wyregulowaną, wydzieloną ścieżką rowerową, która połączy się z istniejącą infrastrukturą. Zmodernizowane zostanie oznakowanie nawigacyjne na rz. Odra Zachodnia. Obecne tablice zastąpione zostaną przez nowoczesną sygnalizację świetlną dla statków.

Remont będzie odbywać się etapami. Przez cały okres trwania prac ruch aut będzie poprowadzony dwoma pasami. 2 października wykonawca zamierza wprowadzić początkowy etap tymczasowej organizacji ruchu. Polegać on będzie na wyznaczeniu buspasa w ciągu ul. Gdańskiej (na skrajnym lewym pasie drogi w kierunku centrum). Pas dla autobusów obowiązywać będzie od Basenu Górniczego (tuż za kładką) do przystanku tramwajowego „Baltona”. Poza pojazdami komunikacji miejskiej będzie zarezerwowany także dla taksówek, innych pojazdów dokonujących odpłatny przewóz osób oraz dla służb miejskich. Obowiązywać będzie on do zakończenia prac.

Następnie w terminie 6 października – 16 października wykonawca planuje wyłączyć z ruchu drogę pieszo-rowerową i prawy pas Trasy Zamkowej na całej długości przeprawy, przy zachowaniu zjazdu w ul. Jana z Kolna. Na całym tym odcinku przejezdne będą dwa pasy. O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Trasa Zamkowa to jedna z arterii łączących centrum miasta z prawobrzeżem Szczecina. Średnio w dzień powszedni przez Trasę Zamkową w kierunku centrum przejeżdża około 20 tys. pojazdów. Ponad 17 tys. dojeżdża do okolic Bramy Królewskiej, część zjeżdża wcześniej, np. w ul. Jana z Kolna.

Północną nitkę arterii oddano do użytku w 1987 roku. W związku z wieloletnią eksploatacją, liczący ponad 2 kilometry fragment przeprawy wymaga gruntowej modernizacji. Rutynowa, coroczna kontrola stanu odcinka wykazała konieczność jego remontu. Dodatkowo, po zeszłorocznej awarii mostu Cłowego, miasto na prośbę radnych sprawdziło stan techniczny szczecińskich mostów. Wyniki pokazały, że w pierwszym rzędzie ta część Trasy Zamkowej wymaga naprawy.

Wykonawca będzie ma 48 tygodni na wykonanie robót od momentu podpisania umowy. Koszt remontu to 40 mln zł.

Kierowców dojeżdżających do centrum Szczecina zachęcamy do pozostawiania aut na parkingu park&ride przy ul. Hangarowej i korzystanie z komunikacji miejskiej. Z ulicy Hangarowej w kierunku centrum szybko i tanio dojedziemy liniami tramwajowymi nr 2, 7 i 8.

Źródło: ZDiTM, 28 września 2017

* * *

Wykonawca remontu wybrany, termin robót jeszcze nieznany

Przetarg na roboty modernizacyjne nitki wjazdowej Trasy Zamkowej do centrum Szczecina, jaki Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił z końcem maja, rozstrzygnięty

W ubiegłym tygodniu ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Stało się tak dopiero po tym, jak radni zwiększyli pulę środków z budżetu miasta na ten cel. Kosztem odłożenia na później realizacji innych inwestycji, w tym budowy Dworca Górnego, czyli centrum przesiadkowego łączącego dworzec autobusowy z kolejowym na poziomie ulic Korzeniowskiego i Owocowej. Kiedy remont arterii się zacznie? Konkretów brak. Czytaj więcej: 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosława Winconek", 24Kurier.pl, 30 sierpnia 2017

* * *

Dodatkowe 13 milionów na modernizację Trasy Zamkowej.
Straci na tym inna miejska inwestycja

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zdecydowano o powiększeniu budżetu na modernizację Trasy Zamkowej o 13 mln złotych do kwoty 43 mln zł. Pieniądze te przesunięto z puli planowanej na budowę Dworca Górnego przy ul. Owocowej i Korzeniowskiego

Zmiany w budżecie stały się koniecznością, gdy okazało się, że kwota 29 mln zł zabezpieczona na niezbędną modernizację wjazdowej nitki Trasy Zamkowej, to za mało. Podczas lipcowego przetargu na wykonawcę prac najniższa złożona oferta opiewała na 39 mln zł.

Starsza, północna, część przeprawy (jej budowę rozpoczęto w latach 70., zakończono w 1987 r.) jest w złym stanie i z jej remontem nie można czekać. Czytaj więcej: wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", wszczecinie.pl, 8 sierpnia 2017

* * *

Szykujcie się na remont Trasy Zamkowej!
Czeka nas rok utrudnień?

To będzie inwestycja, która na pewno utrudni życie kierowcom prawie przez rok

A chodzi o gruntowną naprawę Trasy Zamkowej od wjazdu do Szczecina aż po zjazd na ulicę Jana z Kolna. Na dzisiejszej sesji radni zdecydowali o zabezpieczeniu pieniędzy na ten cel. Naprawa ma kosztować ok. 40 mln zł. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie: "Mariusz Parkitny", gs24.pl, 4 sierpnia 2017

* * *

Kiedy, za ile i kto wyremontuje nitkę Zamkowej

Chętnych do remontu nitki wjazdowej do centrum Trasy Zamkowej w Szczecinie nie brakuje. Szkopuł w tym, że na jej modernizację tegoroczny budżet samorządowy skrojony został na kwotę, która znacznie odbiega od sum, na jakie całe zadanie wyceniła każda z zainteresowanych firm

Przetarg na roboty modernizacyjne Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił z końcem maja. Po otwarciu kopert z ofertami w tym miesiącu okazało się, że każdy z podmiotów, który się zgłosił, zaproponował za swe usługi wynagrodzenie dużo wyższe niż środki, jakie zamierzał przeznaczyć na ten cel ZDiTM. A jest to dokładnie suma 29 405 252, 80 zł. Czytaj więcej: 24Kurier.pl

Opracowanie: "Mirosława Winconek", 24Kurier.pl, 22 lipca 2017

* * *

Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115
w m. Szczecin – jezdnia północna

ZDiTM ogłosił w dniu 31 maja 2017 roku przetarg na wykonanie remontu nitki północnej (wjazdowej) Trasy Zamkowej ze względu na nienajlepszy stan techniczny. Termin składania ofert upływa z dniem 6 lipca 2017.

Budowę Trasy Zamkowej rozpoczęto w 1978 roku, a 1987 oddano do eksploatacji jezdnię północną (jezdnia lewa), stanowiącą wjazd do śródmieścia, natomiast 6 lipca 1996 roku otwarto ruch na jezdni południowej (jezdni prawej) i powiązanych z nią estakad łącznikowych. Kilku łącznic, schodów i pochylni nie dokończono do dnia dzisiejszego dla których projekt przewiduje rozbiórkę (wg odrębnego opracowania). Konstrukcja inżynierska Trasy Zamkowej składa się z 2 mostów, 6 estakad, 5 łącznic (2 na jezdni wjazdowej i 2 na wyjazdowej w tym 1 rozdzielającej, co łącznie stanowi 3).

* * *

Trasa Zamkowa po kontroli. Wnioski? Potrzebna gruntowna modernizacja

Nitka Trasy Zamkowej prowadząca w kierunku miasta zostanie zmodernizowana. Miasto szuka wykonawcy

Północną nitkę arterii oddano do użytku w 1987 roku. W związku z wieloletnią eksploatacją, liczący ponad 2 kilometry fragment przeprawy wymaga gruntownej modernizacji. Rutynowa, coroczna kontrola stanu odcinka wykazała konieczność jego remontu. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie: "redakcja", gs24.pl, 31 maja 2017

* * *

Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w m. Szczecin – jezdnia północna

31 maja 2017 ZDiTM ogłosił przetarg na wykonanie remontu Trasy Zamkowej - jezdni północnej. Ofert należało składać do 12 lipca 2017 roku. Stało się to po wielu modyfikacjach siwz i wielu pytań odnośnie remontu.

Do przetargu stanęło 4 wykonawców, które zaproponowały ceny.

* * * * * *

Informacje o wyborze ofert opublikowano 22 sierpnia 2017. Remont wykona Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia za 39 094 973,54 zł.

* * *

Czas na reanimację Trasy Zamkowej

Miasto niebawem poszuka wykonawcy prac na najważniejszej przeprawie przez Odrę Wielki remont rozpocznie się latem

Przy estakadzie Trasy Zamkowej można spotkać ekipy remontowe. Nie jest to jednak remont z prawdziwego zdarzenia, a raczej profilaktyka, konkretnie zabezpieczenie przed spadającymi kawałkami konstrukcji. Siatki mają za zadanie zabezpieczyć gzymsy. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", Głos Szczeciński (51), 2 marzec 2016

* * *

Trasa Zamkowa do remontu. Co się zmieni? [zdjęcia]

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego szuka chętnych do opracowania planu remontu. To wstęp do modernizacji przeprawy, pierwszej od czasu jej powstania w 1987 roku i w 1996 roku

Remont planowany za kilka lat obejmie podpory i konstrukcję nośną obiektów inżynierskich. Zadaniem projektanta będzie m.in. szczegółowe ustalenie zakresu robót budowlanych oraz wymagań technologicznych. Jednym z głównych warunków prac jest takie zaplanowanie remontu, żeby mógł być utrzymany ruchu na przeprawie. Czytaj więcej: gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", gs24.pl, 7 stycznia 2016

* * *

Na trasę spojrzy projektant

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego szuka chętnych do opracowania planu remontu

Remont planowany za kilka lat obejmie podpory i konstrukcję nośną obiektów inżynierskich. Zadaniem projektanta będzie m.in. szczegółowe ustalenie zakresu robót budowlanych oraz wymagań technologicznych. Jednym z głównych warunków prac jest takie zaplanowanie remontu, żeby mógł być utrzymany ruchu na przeprawie. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", Głos Szczeciński, 4 stycznia 2016

* * *

Dokumentacja projektowa na remont Trasy Zamkowej

23 grudnia 2015 roku na stronie ZDiTM ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2016 do godziny 10:30. Termin opracowania dokumentacji projektowej:
• dla Etapu I - 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jezdnia północna (wjazdowa do Centrum)
• dla Etapu II – 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jezdnia południowa (wyjazdowa z Centrum)

Głównym celem działań planowanych przez Zamawiającego jest remont podpór i ustroju nośnego obiektów inżynierskich wraz z elementami wyposażenia w zakresie umożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie. Zakres projektowanych robót nie może obniżyć nośności obiektu. Czytaj więcej w: siwz

* * *

Budowa Trasy Zamkowej

Przeprawy przez Odrę i Regalicę są dla aglomeracji szczecińskiej niezwykle ważne jak krew płynąca w żyłach. Mosty i wiadukty nie tylko umożliwiają komunikację z prawą częścią miasta, gdzie zamieszkuje około 100 tys. ludzi, lecz przede wszystkim łączą Szczecin z resztą kraju. Objazdy przez Autostradę Poznańską i autostradę tzw."Berlinkę" są kosztowne i czasochłonne.

Problemy komunikacyjne między śródmieściem i Dąbiem, a co za tym idzie z resztą kraju, częste "korki" w godzinach szczytu na Moście Długim oraz jego liczne awarie, spędzały sen z oczu szczecińskim radnym i drogowcom, a mieszkańców zmuszały do korzystania z objazdów. Decyzja budowy mostu w północnej części miasta odsuwana była z roku na rok, głównie z powodu znacznych kosztów. Idea dojrzała w początkach tzw. "epoki Gierka", kiedy podjęto prace projektowe nad mostem mającym stanąć w miejscu byłego Mostu Kłodnego.

Projekl miał wielu przeciwników, którzy min. kwestionowali lokalizację trasy szybkiego ruchu w miejscu historycznego starego miasta oraz zarzucali ówczesnej władzy budowę przeprawy prowadzącej wprost do Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

19 maja 1986 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Budowy Trasy Zamkowej. Trasa Zamkowa była zaprojektowana niemal 10 lat wcześniej - w 1977 roku w Biurze Projektów Komunalnych w Szczecinie przez inż. Romana Siemczyka ze Szczecina i inż. Henryka Żółtowskiego z Gdańska.

Trasa wpisywała się częściowo na wysokości "Baltony" w stary historyczny trakt tzw. "Kamienną Groblę". Pierwszy pal estakady osadzono przy Zakładach Mięsnych na Łasztowni 4 lutego 1978 roku. Budowę trasy podjęto bazując na kredytach remontowych (pozainwestycyjnych), a całkowity koszt realizacji planowano na 17 mld zł, z czego 8 mld wydano do 1987 roku.

6 października 1987 roku oddano nitkę wjazdową i wydano na ten etap 1,5 mld zł. Długość trasy po liniach jezdni głównej wynosi 2300 m, w jednym ciągu 2000 m, a średnia szerokość trzypasmowej jezdni (po 3,5 m szerokości każdy) z chodnikami i opaskami wynosi 18 m. Badanie wykazało, że natężenie ruchu na Moście Długim wynosiło w tym czasie 1.600 pojazdów na godzinę, przy Baltonie natomiast 2.700 pojazdów na godzinę. Trasa Zamkowa zaprojektowana została na 4.300 pojazdów na godzinę, na 3 i 4 pasach ruchu w każdym kierunku.

Otwarcia pierwszego etapu Trasy Zamkowej (nitka wjazdowa do miasta) dokonano 26 października 1987 roku o godzinie 17.00. Dyrektorem Generalnym Budowy Trasy Zamkowej był inż. Jerzy Łabuda, który 28 kwietnia 1988 roku za wybitne osiągnięcia techniczne uzyskał nagrodę ministra (dr inż. Konrada Totta). Trasa wylotowa została oddana do użytku 5 lipca 1996 roku.


* * *

zam2.jpg
zam20.jpg
zam17.jpg
zam18.jpg
zam19.jpg
zam35.jpg

* * *

Na Łasztowni warstwa gruntu nienośnego wynosi 8-12 m, toteż wszystkie podpory i przyczółki należało oprzeć na wbitych w grunt nośny palach o długości 12 - 24 m. W ten sposób osadzono 7.000 pali o nośności 90 - 100 ton. Zastosowano także pale o średnicy 150 cm, długości 24 m i nośności 440 ton.

Do wykonania konstrukcji żelbetowych zużyto ok. 10 tys. m betonu. W ramach Trasy Zamkowej zbudowano 4 mosty. Zarówno most nad Odrą, jak i most nad Parnicą składają się z 3 przęseł. Przęsło nad rzeką Parnicą liczy 136 m długości, zaś nad lądem i nad jezdniami po 60 m. Łącznie daje to 256 m, co oznacza, że jest to najdłuższe stalowe przęsło w Polsce.

Mosty wykonano w oparciu o konstrukcję stalową skrzynkową o wysokości 3,5 m. Waga poszczególnych elementów tej konstrukcji wynosiła do 60 ton. Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" wykonała pontony pływające o nośności 550 ton, które posłużyły do nasunięcia konstrukcji mostu, uprzednio pospawanej nad lądem. Projektantem tej operacji był inż. Jerzy Łabuda, który zrealizował ją przy pomocy 130 robotników.

Przy użyciu lin stalowych podjęto akcję nasuwania mostu - konstrukcja przęsła ruszyła z miejsca przy naciągu liny wynoszącym aż 70 ton zamiast zaplanowanych 60 ton. Operacja trwała 3 dni, przy czym uchył przy zetknięciu nadwodnego przęsła konstrukcji nasuwanej z częścią nadlądową wyniósł zaledwie 5 mm.

Na samym Moście nad Parnicą wykonano 40 km spoin, które musiały być poddane kontroli radiologicznej. Na Moście nad Odrą wykonano więc 14 km zdjęć radiologicznych a nad Parnicą - 17 km. Światło mostu nad lustrem Odry wynosi 11,8 m, światło mostu nad lustrem Parnicy - 14 m. Most nad Parnicą nazwano imieniem inż. Jerzego Łabudy.

Planowana strzałka ugięcia mostów dopuszczała ugięcie 17 cm, a wyniosła 14 cm nad Parnicą. Powierzchnia jezdni asfaltowych na Trasie Zamkowej wynosi 16 ha. Trasa ostatecznie liczy 2.600 m długości, z czego na konstrukcje techniczne przypada blisko 2.400 m.


* * *

Trasa Zamkowa jest pod stałym nadzorem służb odpowiedzialnych za utrzymanie jej w należytym stanie technicznym. Wszelkie naprawy i remonty są prowadzone na bieżąco.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.